defensa_lista_finalLASAK1
Vitajte…

dovoľte nám predstaviť Vám stránky “Defensa Consulting” – venovaným právu, obchodu a realitným službám.

V našom portfóliu nájdete PRÁVNE PORADENSTVO, vrátane obchodných a podnikateľských otázok, ktoré je prispôsobené pre potreby našich klientov. POMÁHAME OBČANOM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM, DOMÁCIM I ZAHRANIČNÝM, aj tým menej majetným. Zameriavame sa na započatie Vášho podnikania na Slovensku, na OBCHODNÉ, občianske, pracovné právo, právo nehnuteľností, zmluvy a na konkurzné právo. V našom portfóliu Vám ponúkame tiež službu „Právnik Online”, kde bez potreby osobného stretnutia tiež môžete získať relevantné informácie, odpovede na vaše právne, podnikateľské a obchodné otázky v riadnom čase.

S našou pomocou môžete uskutočňovať úspešné obchody najmä s krajinami v rámci strednej a VÝCHODNEJ EURÓPY ako sú Ruská federácia, Ukrajina a iné, ktoré predstavujú strategických hráčov na relevantnom trhu v budúcnosti. SPROSTREDKUJEME Vám OBCHODY a obchodné rokovania v súlade s Vašimi potrebami a záujmami a zabezpečíme Vám, aby ste získali tovar alebo služby podľa svojich požiadaviek riadne a včas.

Ďalej môžeme uspokojiť Vaše potreby službami v oblasti NEHNUTEĽNOSTÍ v Európe, a to najmä v oblasti Stredozemného mora – domy, vily, byty, stavebné, poľnohospodárske a podnikateľské pozemky, vrátane právneho servisu, vyhotovenia a kontroly zmlúv.

Radi prijímame výzvy. Máme radi úspech.
Nesľubujeme, čo nemôžeme dodržať, avšak konáme na maximum.
K očakávaniu našich klientov pristupujeme individuálne. Rozumieme ich potrebám.
Informácie získané od našich partnerov/klientov sú dôverné. Spolupráca s partnermi/klientmi je založená na princípoch transparentnosti a čestnosti.
Čo dostaneme, to dáme – úcta, dôstojnosť, dôvera.

Vychutnávajte si úspech.

Ján Lasák
Defensa Consulting